مرا ببوس ...
جوری که شکوه بکرِ ابرهای کوهستان را توی دستانم لمس کنم ...
چشمانم را ببندم ، گم شوم ... و خودم را در سکوتِ کویر ، میانِ گرمایِ آغوشِ تو پیدا کنم ،
مرا ببوس ...
آنقدر عمیق ، که تمامِ جانم مست شود ،
اشک شوق از چشمانم بریزد ،
و گونه هایم از شدت عشق تو ، تب کند ... !
مرا جوری ببوس ؛
که زمان ، میانِ التهابِ لب هایت متوقف شود ،
و من ... تا ابدِ همین ثانیه ، متعلق به تو باشم ...
می خواهم در انقلابِ بوسه ات ، منهدم شوم ،
پیکرِ بی جانم را میانِ امنیتِ بازوانت رها کنم ،
تو مالکِ تمامِ جانم باشی ،
و من ... سهمِ مطلقِ لب های تو ...
من برایِ حل شدن در تو آماده ام ...
مرا میانِ استحکامِ بازوانت بپیچ ،
و بدونِ هیچ مراعات و بهانه ای ؛
به اندازه ی تمامِ ثانیه های نبودنت ؛
ببوس ...

2020/02/12 - 17:39 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
saeed35

بسیار زیباا

1398/11/23 - 19:46 ·
sahariii

عاشق پستاتم داداش مهدی

1398/11/23 - 19:54 ·
ms32

مرسی سعید خان

1398/11/23 - 20:28 ·
ms32

پستایه منم عاشق تو هستن سحری

1398/11/23 - 20:29 ·
sahariii

پستات ولنتاین برام کادو میگیرن؟

1398/11/23 - 21:46 ·
ms32

دوس دخترم ازم کادو نمیگیره
توقع داری پستام بگیره

1398/11/23 - 21:49 ·
sahariii

اخه پستات عاشقمن

1398/11/23 - 22:04 ·
ms32

{-21-}

1398/11/23 - 22:20 ·