سخت ترین معمای تک مجهولی دنیاست

معمای چگونه بوسیدنت...
2020/02/18 - 13:18
پیوست عکس:
unnamed (11).jpg
unnamed (11).jpg · 413x512px, 52KB
دیدگاه
mohammad-amin80

کاری نداره که تو اقدام کن بقیه اش با من... خودم برات حلش میکنم...خخخ

1398/11/29 - 13:25 ·
Mana

نه بابا
قابل اشتعاله
حل نمیشه خخخخ

1398/11/29 - 13:29 ·
saeed35

لایک . خخ

1398/11/29 - 13:31 ·
Mana

ممنونم سعید

1398/11/29 - 13:32 ·
mohammad-amin80

بهترررررر دیگه نیازی به فندک نداریم...خخخ

1398/11/29 - 13:33 ·
saeed35

باز پکری که

1398/11/29 - 13:33 ·
mohammad-amin80

کوفد بی هدب عطی ببینه دهن جفتمون سرویسه

1398/11/29 - 13:35 ·
mohammad-amin80

کی داش سعید مانا یا من؟؟؟

1398/11/29 - 13:36 ·
Mana

محمد امین
برو چشای عطی منتظرته خخخخخخ
سعید خوب حال ادمارومیفهمی
تاحالا هیچکی نفهمیدم
یه بیگ لایک اساسی به وجودت
نه خوبم بابا
حرف در نیار

1398/11/29 - 13:37 ·
saeed35

مانا رو میگم .. ممدددددد ! نبینم بی توجهی کنی به آبجیم هااا وگرنه جفت گوشاتو میبرم میدم شوغال بخوره ..خخخ

1398/11/29 - 13:38 ·
saeed35

مخلصمممم دربست مانااا

1398/11/29 - 13:40 ·
mohammad-amin80

الهی فداش بشم توام بیا اونجا

1398/11/29 - 13:41 ·
saeed35

ممدددد شنیدی چی گفتم که .. خخ

1398/11/29 - 13:42 ·
Mana

آقایی سعید
لطفت کم نشه
محمد کوجا دقیقا خخخ

1398/11/29 - 13:42 ·
saeed35

چاکرم رفیقم .
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1398/11/29 - 13:43 ·
saeed35

چرا پکری مانااا! کاری از دستم بر میاد کوتاهی نمیکنم

1398/11/29 - 13:44 ·
Mana

نه سعید
من خوب و عالی ام
مرسی که

1398/11/29 - 13:44 ·
saeed35

الکی نگووووو شیطون خخخخ پس بخند ببینم

1398/11/29 - 13:45 ·
mohammad-amin80

کدوم شوغال که منو بخوره داش سعید... بخدا در جا کور میشه بنده خدا...خخخخ

1398/11/29 - 13:46 ·
Mana

{-18-}{-33-}{-7-}

1398/11/29 - 13:47 ·
mohammad-amin80

بیا اخرین پست عطی

1398/11/29 - 13:47 ·
Mana

اوکی

1398/11/29 - 13:48 ·
saeed35

خخخ گوش هات منظورم بود خخخخ ای جاااان ایول ماناا

1398/11/29 - 13:48 ·
saeed35

کجا دارین میربن؟ خخ

1398/11/29 - 13:49 ·
saeed35

منم میام میشینم یه گوشه خخخ

1398/11/29 - 13:49 ·
Mana

سعید
پسر شمالیا همشون وروجکن خخخخخ

1398/11/29 - 13:49 ·
saeed35

اخخخیییی خخخخ مگه شمالی نیستی مانا

1398/11/29 - 13:51 ·
Mana

نه
البته اقوام هستن
منم چندسالی بودم
اما الان نه

1398/11/29 - 13:53 ·
saeed35

کجاایی الان ..البته ببخشید دوس نداری جواب نده

1398/11/29 - 13:53 ·
Mana

مشهد
مهم نیس برام سعید
چیزی نخوام جواب بدم میگم
اول بگو من حدسم اینه ۲۵ اینا باشی اره؟
یا کمتری

1398/11/29 - 13:54 ·
saeed35

خخخخ ۱۰ تا بزار روش درست میشه ..

1398/11/29 - 13:55 ·
Mana

جمع کن بساطتتو
۳۵؟
عمرا

1398/11/29 - 13:56 ·
saeed35

نمیخوره بهم جدی؟؟ خخخ متولد مرداد ۱۳۶۳ هستم ماناا . باور کن این که دیگه چیزی نیست بخوام مخفی کنم

1398/11/29 - 14:00 ·
saeed35

از ممد امین بپرس .حرفمو باور نداری خخ

1398/11/29 - 14:01 ·
Mana

تایپت تو همون رنج سنی که گفتم هس{-15-}
قیافتو که ندیدم
ولی طرز تایپت که نشونه حرفاته نه نمیخوره
ببخشید اگه بی ادبی میکنم
شما بزرگترید خخخخ

1398/11/29 - 14:02 ·
saeed35

عیب نداره عزیز خخ

1398/11/29 - 14:04 ·
Mana

خلاصه
چاکریم بابابزرگ خخخخخ

1398/11/29 - 14:07 ·
saeed35

عهههه بی تربیت خخخخخ مگه چند سالته

1398/11/29 - 14:08 ·
Mana

۳۰
عااااغا بابابزرگی دیگه

1398/11/29 - 14:11 ·
saeed35

عجباا ۵ سال کوچیکتری اون وقت بابابزرگم خخخخ

1398/11/29 - 14:12 ·
Mana

خو اره دیگه
بچت چی صدات میکنه{-18-}

1398/11/29 - 14:13 ·
saeed35

بچم کجا بوددد خخخخ

1398/11/29 - 14:14 ·
Mana

خو بفرما
بچه نداری
بعدها بهت میگه بابابزرگ جای بابا{-18-}

1398/11/29 - 14:16 ·
saeed35

خخخ ای شیطون

1398/11/29 - 14:16 ·
saeed35

رفتی ماکارونی مانااا بخوری خخخخ

1398/11/29 - 14:27 ·
Mana

خخخخخخ
دارم بستنی میخورم
ماکارانی دیشب خوردم
اینا زر خریدن
لامصبا مانا خوشمزه نبود{-18-}

1398/11/29 - 15:03 ·
saeed35

اخییی مانا خوشمزه نییست!! هخهه الهییی نوووش جووونت ..زمستون بستنیی؟!؟! خخخ

1398/11/29 - 16:10 ·
Mana

بستنی
برا من وقت نداره خخخخخخ

1398/11/29 - 17:00 ·
saeed35

نووش جووونت ماکارونی ..عه ببخشییید مانا خخ

1398/11/29 - 17:02 ·
Mana

مممنونم

1398/11/29 - 17:04 ·
saeed35

فدات .چه خبراا

1398/11/29 - 17:07 ·
Mana

هان؟
هیچ و دیگر هیچ

1398/11/29 - 17:08 ·
saeed35

هان نه بله خخ خونه نشستیی و بستنیی میخوری خخ

1398/11/29 - 17:10 ·
mohammad-amin80

مانا مال من کووووو؟؟؟خخخخ به تو سپردمش نامرد..

1398/11/29 - 17:14 ·
Mana

وا سعید بپرم تو کوچه قر بدم خخخخخ
محمد امین چی میگی
بستنی یدونه بود مال خودم خخخخ

1398/11/29 - 17:20 ·
saeed35

ممدد خخ برو برا خودت بخررر ..من برا مانا میخرررم خخخخ

1398/11/29 - 17:24 ·
Mana

ما تو یخچالمون داریم{-32-}

1398/11/29 - 17:37 ·
saeed35

بزار باشه من هم برات بخرررم .چی میشه مگه!؟!خخخ اون وقت بیشتر داری تو یخچال..البته دوس نداری نمیخرررم برات خخخ

1398/11/29 - 17:38 ·
Mana

نه دوس ندارم خخخخخ {-20-}

1398/11/29 - 17:45 ·
saeed35

ای ناقلاا خخ

1398/11/29 - 18:01 ·