بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست
2020/02/21 - 18:37 در عشق اول
پیوست عکس:
image-profile-love-nice-cute-girl-boy-23-06-2018-69.jpg
image-profile-love-nice-cute-girl-boy-23-06-2018-69.jpg · 535x651px, 32KB
دیدگاه
mohammad-amin80

هیچ وقت بی من نخواهی بود اینو مطمعن باش

1398/12/2 - 18:56 ·
atiye

عزیزمی
نفسمی
عمرمی
زندگیمی
دنیامی
همه کسمی
همه چیزمی
{-a134-}

1398/12/2 - 19:16 ·