┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
من ...
با تو راه می روم و حرف می زنم ؛
وز شوق ِ این محال
که دستم به دست توست ،
من
جای راه رفتن
پرواز می کنم !!

فریدون مشیری
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄2020/02/22 - 02:28 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
1572539596509960_orig.png
1572539596509960_orig.png · 720x720px, 759KB