❤️آهاى رفيق:
اونقدر آدمها قبل من و تو به گذشتشون فکر کردن،
حسرت خوردن، بغض کردن..
حالا کجان؟
رها کن رفیق.. رها کن بره..
گله ها را بگذار !
ناله ها را بس كن !
روزگار گوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی !
زندگی چشم ندارد كه ببيند اخم دلتنگِ تو را !
فرصتی نيست كه صرف گله و ناله شود !
تا بجنبيم تمام است تمام !

شاد باشید و بخندید❤️
عمر کوتاه و زندگی گذراست
2020/02/26 - 15:12
دیدگاه
dr-fatamh

زیبا بود...‌{-35-}

1398/12/7 - 19:42 ·
Laila_61

{-35-}حامد زیباست {-11-}

1398/12/7 - 19:46 ·
dr-fatamh

{-35-}تمنا میشه لیلا...{-35-}

1398/12/7 - 19:48 ·
Laila_61

{-29-}بزرگواری {-35-}

1398/12/7 - 20:13 ·
dr-fatamh

{-35-}جدی میگی لیلا چقدر بزر گوارم..{-35-}

1398/12/7 - 20:15 ·
Laila_61

{-33-}تا ی اندازه {-7-}

1398/12/7 - 20:25 ·
dr-fatamh

مثلا چقدر..

1398/12/7 - 20:26 ·
Laila_61

متر دستم نیست حامد خخخ

1398/12/7 - 20:29 ·
dr-fatamh

{-35-}پس بخند..{-18-}

1398/12/7 - 21:25 ·
Laila_61

اره تو هم بخند تا دنیا بدون کرونا ب رومون بخنده {-33-}

1398/12/8 - 01:59 ·
dr-fatamh

{-18-}چشم حتما{-18-}

1398/12/8 - 02:15 ·