از ته قلبم آرزو مى کنم هیچوقت تو زندگیتون حسرت دوباره شنیدنِ صداى کسى رو نخورید. هیچوقت ...
دلتنگتم دایی جونم
2020/02/29 - 13:35 در عشق اول
دیدگاه
mohammad-amin80

الهی فدات عشقم.... قربون دل تنگت بشم من...

1398/12/10 - 13:37 ·
mohammad-amin80

الهی فدات عشقم.... قربون دل تنگت بشم من...

1398/12/10 - 13:37 ·
Mana

خدا رحمتشون کنه
به توام صبر بده

1398/12/10 - 13:38 ·
ae69

روحشون شاد

1398/12/10 - 13:40 ·
atiye

خدانکنه عزیزم

1398/12/10 - 13:41 ·
atiye

ممنون مآنا جان

1398/12/10 - 13:41 ·
atiye

ممنون داداش علی

1398/12/10 - 13:42 ·
mohammad-amin80

عزیز دلم...تو اینجوری دلتنگی کنی که من دق میکنم

1398/12/10 - 13:50 ·
atiye

خدانکنه....تو ک نمیدونی داییم فرشته بود......

1398/12/10 - 13:53 ·
elshan

خدا رحتمشون کنه

1398/12/10 - 14:01 ·
atiye

ممنونم

1398/12/10 - 14:03 ·