دیدگاه
Ghazal

این گودرزی که تهش مینویسی کیه

1398/12/11 - 01:05 توسط Mobile·
zaglog6767

چطور

1398/12/11 - 01:06 ·
zaglog6767

شما میشناسیش

1398/12/11 - 01:07 ·
Ghazal

نه نمیشناسم گفتم که توجهم رو جلب کرد پستت چون فامیلیم رو نوشته

1398/12/11 - 01:08 توسط Mobile·
zaglog6767

فامیل شما چیه

1398/12/11 - 01:10 ·
Ghazal

گودرزی
ببخشید چرا حرفای من رو متوجه نمیشسن مگه گنگ صحبت میکنم

1398/12/11 - 01:13 توسط Mobile·
zaglog6767

چون شما ننوشتی گودرزی هستی یک دوم کشور ما گودرزی زیاد داره

1398/12/11 - 01:15 ·
zaglog6767

دو این شعار ها را گوش کن چون پند زیاد داره

1398/12/11 - 01:16 ·
zaglog6767

سوم گودرزی بودن افتخاری هست که نصیب من شده

1398/12/11 - 01:17 ·
Ghazal

مگه من گفتم فقط تو دنیا فامیلی منه

1398/12/11 - 01:18 توسط Mobile·
Ghazal

عه خب هم فامیلیم

1398/12/11 - 01:19 توسط Mobile·
zaglog6767

فامیل جان پست آخر منو گوش کن خیلی دوستش دارم بین اشعار هایم اینو خیلی دوست دارم چون پدرم رو خواب دیده بودم

1398/12/11 - 01:21 ·
zaglog6767

شب خوش فامیل

1398/12/11 - 01:23 ·
Ghazal

باشه عزیزم حتما

1398/12/11 - 01:23 توسط Mobile·
Ghazal

شب شما ام خوش

1398/12/11 - 01:24 توسط Mobile·
zaglog6767

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1398/12/11 - 01:25 ·
zaglog6767

.

1398/12/11 - 01:27 ·
Ghazal

به به معلومه دل شیدایی داری

1398/12/11 - 01:30 توسط Mobile·
zaglog6767

نه عزیز برعکس

1398/12/12 - 14:51 ·