وزن دار نمی‌گویم
قافیه هم نمی‌گذارم
بی پرده و رک می‌گویم
دلتنگتم...؟؟
2020/03/01 - 11:27
پیوست عکس:
عکس-برای-پست-اینستاگرام-به-همراه-متن-اینستاگرامی-زیبا-53.jpg
عکس-برای-پست-اینستاگرام-به-همراه-متن-اینستاگرامی-زیبا-53.jpg · 480x480px, 23KB