‏اگه این کرونا ما رو نکشه ، این خونه تکونی حتما میکشه
از ترس کرونا میترسیم بریم بیرون
از ترس خونه تکونی میترسیم بمونیم خونه

به این میگن وضعیت ارّه:)
2020/03/02 - 22:03 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

:D

1398/12/12 - 22:06 ·
Pesar_aseman

خونه تکونی میکنی؟

1398/12/12 - 22:08 ·
samabano

تنبلا{-6-}

1398/12/12 - 22:11 ·
aylar

ارههه باو ... جات خالی:D اینقد از بابام کار کشیدم ک نگو و نپرس

1398/12/12 - 22:11 ·
Pesar_aseman

تنبل چیه ...ی جا بگید من فرار کنم‌

1398/12/12 - 22:18 ·
Pesar_aseman

بیچاره بابات {-33-}

1398/12/12 - 22:18 ·
samabano

من تنهائی خونه تکونی کردم تموم شد 5 روزه

1398/12/12 - 22:21 ·
Pesar_aseman

واقعا ؟؟؟فردا بیا خونه ما کمک مادرم{-18-}

1398/12/12 - 22:22 ·
samabano

تو چیکاره ای اونجا عجبا

1398/12/12 - 22:44 ·
Pesar_aseman

من هیچکاره ...ی بدبخت {-33-}
برم به مامانم بگم فردا میای{-18-}

1398/12/12 - 22:46 ·