...

2020/03/03 - 20:34 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
500x888_1583234326204023.jpg
500x888_1583234326204023.jpg · 500x888px, 40KB
دیدگاه
atiye

1398/12/13 - 20:51 ·
saeed35

احسنتت

1398/12/13 - 20:54 ·
ana36

مرسی از هردو بزرگوار...{-35-}

1398/12/13 - 21:13 ·
atiye

خواهش گلم{-a153-}

1398/12/13 - 21:14 ·
mohammad-amin80

اخه بدبختی ما اینه که دختران ما فقط یه چیز از خدا میخوان اونم شوعررررر.... ولی همین که اونو به دست میارن همه چیزو از اون بدبخت میخوان

1398/12/13 - 21:14 ·
atiye

ولی من نمیخوام{-7-}

1398/12/13 - 21:16 ·
ana36

باید بگردید دنبال یه دختر خوب و بساز!!!

1398/12/13 - 21:17 ·
ana36

{-7-}

1398/12/13 - 21:18 ·
atiye

اره مقصر خودشونن دنبال قیافه و پولن ......

1398/12/13 - 21:19 ·
mohammad-amin80

یعنی من ویل معطلم عطی؟؟؟؟

1398/12/13 - 21:19 ·
ana36

بله دیگه اینم یه حرفیه برا خودش!!

1398/12/13 - 21:21 ·
atiye

تو مگه قصد ازدواج داری{-7-}

1398/12/13 - 21:21 ·
mohammad-amin80

اینا مهتاب منم خوب و بسازشو پیدا کردم که جلو روت میگه نمیخوادتم

1398/12/13 - 21:21 ·
saeed35

کی دنبال پول و قیافه س!؟!؟؟!؟

1398/12/13 - 21:22 ·
atiye

من کی گفتم!حرف تو دهنم نذار

1398/12/13 - 21:23 ·
atiye

بیشتر پسراااا ،داداش سعید

1398/12/13 - 21:24 ·
ana36

خوبه دیگه از اول کار گفته بهت نمیخوادت!!

1398/12/13 - 21:26 ·
ana36

عطیهجونم تو تکلیف منو داش امین رو روشن کن بگو میخوای یا نمیخوای؟

1398/12/13 - 21:28 ·
mohammad-amin80

ابجی بش بگو با من حرف نزنه

1398/12/13 - 21:29 ·
atiye

میخوام
باهام قهر کرد مهتاب
خواهشا برش گردون{-a109-}

1398/12/13 - 21:30 ·
ana36

داش امین تو هم دندون رو جگر مبارک بزار لطفا بزار یه شیرینی بخوریم دیگه!! خخ

1398/12/13 - 21:31 ·
ana36

داش امین لوس نشو!!

1398/12/13 - 21:35 ·
atiye

{-a109-}{-a109-}{-a109-}

1398/12/13 - 21:37 ·
ana36

داش امین بیا بینم ؟

1398/12/13 - 21:38 ·
mohammad-amin80

مهتاب نمیشه... تا بهم قول نده و قسم نخوره که دیگه اون جمله لعنتیو نمیگه بخدا باش یه کلمه حرف نمیزنم

1398/12/13 - 21:39 ·
atiye

قول میدم

1398/12/13 - 21:40 ·
ana36

چی رو قول بده؟!

1398/12/13 - 21:41 ·
ana36

امین یه قول به من بده؟!

1398/12/13 - 21:43 ·
saeed35

آهان دست شما مرسیییییییییییییییییی آبجی

1398/12/13 - 21:45 ·
mohammad-amin80

چی قولی خواهری؟؟؟

1398/12/13 - 21:47 ·
ana36

به خاطر حرف کسی تو زندگی خودت مشکل نیاری؟

1398/12/13 - 21:50 ·
mohammad-amin80

نع قربونت برم.... خودشه که ناراحتم میکنه وگرنه من به کسی اجازه نمیدم بخواد در مورد عطی اظهار نظر کنه

1398/12/13 - 21:53 ·
ana36

قول بده آفرین!!!؟

1398/12/13 - 21:55 ·
mohammad-amin80

باشه عزیزم....قووووووووووول

1398/12/13 - 22:01 ·
ana36

قربون داداش گلم بشم من{-21-}

1398/12/13 - 22:03 ·
mohammad-amin80

مهتاب چرا قول نمیده بهم... نیم ساعت شد اخه مگه نمیفهمه دلم طاقت دوریشو نداره

1398/12/13 - 22:07 ·
mohammad-amin80

یا میفهمه و عمدا داره کشش میده منو بچزووووونه

1398/12/13 - 22:08 ·
atiye

دادم

1398/12/13 - 22:08 ·
ana36

داش امین صبر کن

1398/12/13 - 22:09 ·
atiye

چشم قول میدم عشقم

1398/12/13 - 22:11 ·
mohammad-amin80

جون منو قسم بخور دیگه تکرار نمیشه

1398/12/13 - 22:16 ·
ana36

امین؟

1398/12/13 - 22:18 ·
atiye

سر چیز الکی ک جون عزیزمو قسم نمیخورم

1398/12/13 - 22:18 ·
mohammad-amin80

عززیزی عشق من... حالا بپر بغلم که خیلی دلتنگتم

1398/12/13 - 22:21 ·
mohammad-amin80

جونم خواهری؟؟؟؟

1398/12/13 - 22:23 ·
ana36

مراقب همدیگه باشین{-21-}

1398/12/13 - 22:23 ·
mohammad-amin80

عطی عزیزم جونم به لب اومد خوب با تواماااااا

1398/12/13 - 22:24 ·
mohammad-amin80

چشم عژیز دل داداش

1398/12/13 - 22:25 ·
atiye

جاااانمممممم

1398/12/13 - 22:26 ·
ana36

داش امین این چه راه عشق ورزیه اخه {-14-}

1398/12/13 - 22:26 ·
mohammad-amin80

این راه نیس عزیزم... میانبر دیوانگیه

1398/12/13 - 22:31 ·
ana36

{-40-}{-7-}

1398/12/13 - 22:34 ·
mohammad-amin80

مهتاب ببخشید خواهری میدونم خوشت نمیاد از این حرفا... ولی خدایی برامون عین خواهری یعنی من یکی که از ته دل از داشتنت خوشحالم جای خواهر نداشته ام دوستت دارم

1398/12/13 - 22:42 ·
ana36

میدونم عزیزم

1398/12/13 - 22:47 ·
atiye

ببخش خواهری

1398/12/13 - 22:52 ·
ana36

خواهش میشه. {-7-}

1398/12/13 - 22:56 ·
mohammad-amin80

یعنی واقعا شایسته خواهری هستی مایه افتخارمی نه مث بعضیا که هر کاری میکردم جمع نمیشدن... هر لحظه تو یه سوراخ بودن... منم رابطه امو باشون قطع کردم باشون

1398/12/13 - 23:01 ·
atiye

آبجی جونم ی دونس

1398/12/13 - 23:03 ·
ana36

کم تعریف کن از من بسه {-40-}{-28-}

1398/12/13 - 23:03 ·
mohammad-amin80

دختر خوب و پاک و نجیب شایسته ی تعریف کردنه... میدونی که من وقتی به کسی میگم خواهر دیگه عین خواهر واقعیمه سرش غیرت دارم تعصب دارم... پ به هر کسی نمیتونم بگم خواهر

1398/12/13 - 23:09 ·
ana36

مرسی

1398/12/13 - 23:10 ·
ana36

بگذریم

1398/12/13 - 23:12 ·
atiye

{-a153-}

1398/12/13 - 23:18 ·
ana36

مرسی عزیزم آبجی جونم{-21-}

1398/12/13 - 23:20 ·
atiye

{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}

1398/12/13 - 23:22 ·
mohammad-amin80

ابجیت نیستاااااا.... زن داداشته

1398/12/13 - 23:29 ·
atiye

شروع شد....اینهمه تعریف کردی بدزدیش خخخ

1398/12/13 - 23:31 ·
mohammad-amin80

نخیرم... دو ساله که ابجی منه... تا ابدم ابجی من میمونه

1398/12/13 - 23:35 ·
atiye

حسودخان

1398/12/13 - 23:37 ·
ana36

باز شروع شد؟!

1398/12/13 - 23:38 ·
mohammad-amin80

میترسی خاعر شوعر بازی در بیاره؟؟؟ نخیرم مهتاب جون مهربونه دعوات نمیکنه نترس

1398/12/13 - 23:44 ·
ana36

عطیه جون داره شوخی میکنه! من خواهر هر دوتون هستم

1398/12/13 - 23:48 ·
atiye

باشه هرچی آبجی و داداش مال تو
ولی دلت بسوزه دو نفر حسابی هوامو داره هر چند مال توان

1398/12/13 - 23:48 ·
mohammad-amin80

اره میدونم... مامان اذر و ابجی مهتاب... شانس داریاااا... فکر کنم تا یه ماهم که نباشی... هیچ غلطی نتونم اینجا بکنم...

1398/12/14 - 00:01 ·
ana36

{-40-} بسه دیگه {-21-}{-15-}

1398/12/14 - 00:03 ·
atiye

ی نفر دیگه هم هست

1398/12/14 - 00:05 ·
atiye

آبجی دعوانمیکنیم

1398/12/14 - 00:05 ·
mohammad-amin80

اون دیگه کیه؟؟؟ نکنه داداش میلادو میگی؟؟؟

1398/12/14 - 00:06 ·
ana36

کی عزیزم

1398/12/14 - 00:06 ·
mohammad-amin80

فهمیدم... داش سعیدو میگی؟؟؟

1398/12/14 - 00:08 ·
atiye

زرنگ از کجا فهمیدی
شبی ک داییم فوت کرد تا صبح باهام حرف زد آرومم کرد

1398/12/14 - 00:10 ·
mohammad-amin80

مهربونه داش سعید ولی ازش دلخورم

1398/12/14 - 00:12 ·
atiye

داش سعید ک نه...خانداداشو میگم

1398/12/14 - 00:14 ·
mohammad-amin80

خان داداش دمش گرم... واقعا بچه گلیه

1398/12/14 - 00:16 ·
ana36

خان داداش کیه؟

1398/12/14 - 00:17 ·
atiye

دوتامرد میتونن بیان خصوصیم تو و خانداداش

1398/12/14 - 00:17 ·
atiye

میلاد صابری

1398/12/14 - 00:18 ·
atiye

هرچی بهش گفتم بره بخوابه گفت نه محمدامین نیست وظیفمه کنارت باشم

1398/12/14 - 00:19 ·
ana36

می‌شناسمش از قدیم پسر خوبیه واقعا

1398/12/14 - 00:21 ·
mohammad-amin80

دستش درد نکنه... من به هر کی نمیگم داداش یا ابجی مگر اینکه انسان کامل و شایسته ای باشه

1398/12/14 - 00:23 ·
atiye

خیلی خوبه واقعا مثل داداشمه

1398/12/14 - 00:24 ·
mohammad-amin80

خدا نگهدارش باشه

1398/12/14 - 00:30 ·