دیدگاه
aylar

والابقرعان

1398/12/14 - 13:14 ·
Pesar_aseman

من که فرقی نداره برام {-18-}

1398/12/14 - 13:16 ·
aylar

نگران نباش ... این مرحله رو رد کنیم میرسیم ب جون بینهایت

1398/12/14 - 13:18 ·
Pesar_aseman

{-18-} ن من میخوام گیم آور شم ...

1398/12/14 - 13:19 ·
aylar

منم موخام باو خسته شدم

1398/12/14 - 13:20 ·
Pesar_aseman

تو بیخود میخوای {-9-}
حالا من ی چی گفتم

1398/12/14 - 13:25 ·
aylar

پرندگان مهاجمو گفتم:D

1398/12/14 - 13:27 ·
Pesar_aseman

اونم نه باید برنده شی

1398/12/14 - 13:28 ·
aylar

باختم{-28-}

1398/12/14 - 13:31 ·
Pesar_aseman

بلد نیستی دیگه :|
جرات حقیقت بازی کنیم؟

1398/12/14 - 13:33 ·
aylar

Wow...این بازی خطریه پسر:|

1398/12/14 - 13:35 ·
Pesar_aseman

اره خیلی

1398/12/14 - 13:37 ·
aylar

تعداد زیاد باشه میام

1398/12/14 - 13:40 ·
Pesar_aseman

ی پست بذار ببین چند نفر میان

1398/12/14 - 13:41 ·