تنها، غمگین
نشسته با ماه
در خلوت ساکت شبانگاه
اشکی به رخم دوید ناگاه
روی تو شکفت در سِرشْکم
دیدم که هنوز عاشقم، آه!2020/03/12 - 01:30
دیدگاه
jd2000

زیباست

1398/12/22 - 10:54 ·
Laila_61

در پناه حق باشید

1398/12/22 - 11:01 ·
jd2000

همیشه سالم باشید در پناه حق

1398/12/22 - 11:03 ·
Laila_61

خخخخ ممنون

1398/12/22 - 11:14 ·

باز نشر توسط