من همیشه دلم‌ برای کسایی تنگ‌میشه
که ثانیه ای به فکرم‌ نیستن
2020/03/14 - 19:00 در دوستان قدیمی نایس فان