‏اعتراف میکنم ؛
‏یه وقتایی به خاطر آدم های اشتباه ناراحت کردم آدم خوبای زندگیم
2020/03/14 - 20:00 در دوستان قدیمی نایس فان