‏اﺯش پرسیدم تو دوس پسر دﺍری یا نه ، گفت بستگی به عکست داﺭه ، عکسو دید ﻭلی چیزی نگفت ، بعد یه ساعت پرسیدم خب نظرت چیه ؟ گفت من شوهر داﺭم بی شرف
2020/03/14 - 20:01 در دوستان قدیمی نایس فان