اگه وقتي ميخنده خوشگل تر ميشه؛
اگه لباسش خيلي بهش مياد
اگه صداش بي نظيره
اگه خوب شرايط بحراني رو كنترل ميكنه
اگه بهتون آرامش ميده
اگه مي تونه غافلگيرتون كنه
اگه مهربونه،
اگه ماهه،
اگه خوبه،
اگه دست هاشو دوست داريد...
بهش بگيد ... خب؟
بهش بگيد ... دير ميشه
2020/03/15 - 15:23 در دوستان قدیمی نایس فان