به نظر من سخت‌ترین قسمتِ عاشقی
معشوقه‌ی یک "نویسنده" بودن است!
تصور کن از راه می‌رسد؛
برایت می‌نویسد، می‌نویسد، می‌نویسد...
به یک‌باره ترکت می‌کند!
دیگر مخاطب نوشته‌هایش نیستی و این،
عجیب دق می‌دهد آدم را...


2020/03/20 - 04:30 در عشق اول
دیدگاه
Ali137220

جالب بود

1399/08/17 - 00:05 ·
24_elham

{-35-}

1399/08/19 - 02:30 ·