‏وقتی شروع کردی به قضاوت یک نفر، بدون دنیا داره طرح قراردادنت در اون موقعیت رو می چینه ... .
2020/03/22 - 20:24 در دوستان قدیمی نایس فان