توجه زیاد مثل صدایِ تیک‌تاک ساعت‌دیواریه!
همه‌ش هست
ولی شنیدنش عادی میشه...2020/03/27 - 02:33 در دوستان قدیمی نایس فان