تنهایی تنها رفیقو عشقو دوستم بود

2020/03/28 - 00:26
پیوست عکس:
1582403151756409_large.jpg
1582403151756409_large.jpg · 493x500px, 132KB