شب ها
درد می کند ،....
در مغلوب ترین ، نقطه ی...!
که به !!!
‌مبارک‌تو‌شکست ....
یادت هست ......؟؟؟

2020/03/28 - 01:46
دیدگاه
ali-2

نیازی نیست بخونه میفهمه

1399/01/9 - 01:50 ·
ali-2

منو بلاک کردین یادتون نیست

1399/01/9 - 02:28 ·
ali-2

سلام فکر کنم حالت خوب نیست

1399/01/9 - 12:50 ·
ali-2

حالا دیدی کی حالش خوب نیست

1399/01/9 - 13:12 ·
ali-2

دیدم ممنون

1399/01/9 - 13:38 ·
ali-2

بیا کارت دارم

1399/01/9 - 13:49 ·
ali-2

نیا

1399/01/9 - 13:56 ·