امشب افتــاده به
جانـــم تب یادت ...
؟...

2020/03/28 - 01:51
دیدگاه
mahtaa-72

غرق عشقِ تو شدم،
بلکه تو شاید روزی …

دل به دریا بزنی،
عازمِ دریا بشوی

نمِ باران، لبِ دریا،
غمِ تو، تنگِ غروب

دلِ من، تنگِ تو شد،
کاش که پیدا بشوی …

1399/01/9 - 01:53 ·
ali-2

عالی بود
مرسی

1399/01/9 - 02:39 ·
mahtaa-72

خواهش میکنم

1399/01/9 - 02:42 ·