اصلاً تمام تلخی ‏هایت را
همین امشب می‏ خرم
فقط بگو چند؟!
دیوانه
می‏ خواهم برایت جان بیاورم...

2020/03/28 - 02:02