!
صدایی که هم اکنون می شنوی ...
صدایاست...
اعلام وضعیت قرمز !
معنی و مفهوم آن هم...
این است که !
از تو رنجیده ام...
چراغ ها را خاموش می کنم !
و به تنهایی ام پناه می برم !
اوضاع به حال عادی که برگشت...
خبر می دهم !

2020/03/29 - 11:29 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1585454524116661.png.jpg
1585454524116661.png.jpg · 362x483px, 35KB