من دختر کوردم...
دختر دره های تنگ شب های سرد..
چشمهای پر از درد ،من دختر دردم...
دختر قهرمانانم،دختر کوه ودشت و بیابان ..این منم
دختر کورد..دختر چشمهای پر از غیرت،چشمهای جوان نه ناجوان..
دختر تعصبی شیرین ..چشمهایم بیخود نیست برق میزند ...برق کورد است ..برق بزرگی کورد..
من دخترم دختر کورد

2020/04/06 - 12:41
پیوست عکس:
IMG_20181220_175252.jpg
IMG_20181220_175252.jpg · 1280x1280px, 271KB
دیدگاه
ber99keh

{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

1399/01/18 - 12:44 ·
PANAH

مرسی عزیزدلم برکه نازم

1399/01/18 - 12:46 ·
ber99keh

خواهش گلم

1399/01/18 - 12:49 ·
saeed35

ماشاالله

{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}

1399/01/18 - 12:50 ·
PANAH

عزیزی خواهری

1399/01/18 - 13:08 ·
PANAH

قربانتت داداش سعید گل

1399/01/18 - 13:08 ·
saeed35

فداتشم عزیزمی

1399/01/18 - 13:09 ·
ber99keh

[لینک ضمیمه]

{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}

1399/01/18 - 13:12 ·
PANAH

خدانکنه داداشم عزیزدلی

1399/01/18 - 13:25 ·
PANAH

{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">


فدات خواهرم

1399/01/18 - 13:26 ·
ber99keh

قربونت گلم

1399/01/18 - 17:42 ·
PANAH

خدانکنه جانم

1399/01/19 - 01:27 ·
saeed35

{-41-}{-41-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}

1399/01/26 - 10:44 ·
PANAH

{-35-}{-35-}

1399/01/26 - 10:45 ·
saeed35

سلام عزیزم حالت چطوره!؟ خوبییی کم پیدایی آبجیی

1399/01/26 - 10:46 ·
PANAH

سلام داداش جانم خوبم شکر خدا تو خوبی عزیز،
خیلی کم حوصله شدم داداش همش کسلم

1399/01/26 - 10:48 ·
saeed35

چرا عزیززم؟! چی شده! همش تو خونه ای بخاطر اینه عزیزم عیب نداره بالاخره تموم میشه این دوره فداتشم

1399/01/26 - 10:55 ·
saeed35[لینک ضمیمه]

1399/01/26 - 10:56 ·
PANAH

اره بخاطر تو خونه موندنه

1399/01/26 - 16:06 ·
saeed35

تموم میشه کم کم .فداتشم

1399/01/26 - 16:07 ·
PANAH

عالیییی بود کلیپ عزیزم داداشم ممنوننمم

1399/01/26 - 16:07 ·
PANAH

ایشاالله زودتر تموم شه

1399/01/26 - 16:08 ·
saeed35

فداتشم عزیزدلم .قشنگ بود برات فرستادم آبجی

1399/01/26 - 16:10 ·
PANAH

خدانکنه جانم
واقعا قشنگ بود ممنونم

1399/01/26 - 18:51 ·