فهمیدم که قدرتتوی عضلاتش نیست توی وجودشه . وقتی میخواد چیزی رو بدست بیاره با تمام وجود بلند میشه؛ با تمام وجود دنبالش میکنه وبا تمام وجود بدستش میاره‌ بدست‌ بیار . . .!

2019/06/27 - 11:30