بسلامتی کسی که ساعت ۳نصفه شب بهش زنگ زدم بعد دوتا بوق با صدای خواب آلود میگه: فقط اسم و آدرس!!!! میگم اسم و آدرس کی؟؟؟؟ میگه :اسم و آدرس کسی که رفیقمو بی خواب كرده

2019/06/27 - 12:46 در پسر تنها
پیوست عکس:
806121440_88967.jpg
806121440_88967.jpg · 1080x1081px, 126KB