خدایا برای همسایه که نان مرا ربود نان..!

برای عزیزانی که قلب مرا شکستن مهربانی.!

برای کسانی که روح مرا آزردند بخشش.!

وبرای خویشتنِ خویش آگاهی و عشق می طلبم

2020/04/10 - 23:23 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
_jpierce_1577724918_1.jpg
_jpierce_1577724918_1.jpg · 1250x1562px, 120KB
دیدگاه
samabano

{-47-}

1399/01/22 - 23:30 ·
fereshteh

برای خودت چه دعایی میکنی

1399/01/22 - 23:48 ·
28soheil1371

از شر تو خلاص بشم...{-18-}

1399/01/22 - 23:49 ·
fereshteh

به خاطر همین پیام میدی...خخخخ

1399/01/22 - 23:56 ·
28soheil1371

آره..داستان شده واست..میبینم خاطرخواهات پست بارونت کردن خانوم

1399/01/22 - 23:58 ·
fereshteh

بزار بزاره برای من مهم نیست

1399/01/23 - 00:12 ·
28soheil1371

اوهوم

1399/01/23 - 00:32 ·