‌_هایش
همه‌ آن چیزی را که صدایش نمی‌توانست
به من گفت ،ما هزاران کلمه
با هم حرف زدیم؛ بی‌آنکه
واژه‌ای گفته باشیم...


2020/04/14 - 13:36 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
mahshid78

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/01/29 - 17:19 ·
elshan

1399/01/29 - 17:32 ·