در روزگاری که گریه مردم از زمین خوردن توست
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند

2020/04/16 - 19:07
دیدگاه
roz

سلام و روزتون بخیر .. خوش اومدین

1399/01/29 - 12:43 ·