سلام
دوستان و همراهان قدیمی لطفا جمعتون جمع شه که میخایم باز بترکونیم{-7-}

2020/04/16 - 19:52 در برترینا و قدیمیای فیس
پیوست عکس:
.jpg
دیدگاه
ber99keh

سلام {-7-}

1399/01/28 - 19:54 ·
saeed35

{-41-}{-41-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/01/28 - 20:10 ·
shamsi

سلام برکه دندوناشو {-33-}

1399/01/28 - 21:07 ·
shamsi

سلام آق سعید چطوری {-35-}

1399/01/28 - 21:07 ·
saeed35

سلام بروی ماهت ممنونم {-35-}{-35-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}

1399/01/28 - 21:08 ·
shamsi

مچکرم سعید آقا {-35-}

1399/01/28 - 21:11 ·
aydis

از کجا فهمیدی من اومدم؟؟؟

1399/01/29 - 16:54 ·
saeed35

مخلصم دادا

1399/01/29 - 20:37 ·
shamsi

از همونجا که خودت بهم گفتی !!!:)

1399/01/30 - 13:31 ·
aydis

{-7-}{-7-}{-7-}

1399/01/30 - 14:21 ·
shamsi

{-33-}

1399/01/31 - 00:18 ·
zr40

سلام بهرام خوشحالم از دیدنت {maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

دنبال کننده و هوادارتم شدم و عضو گروهتم شدم

1399/02/13 - 16:15 ·
aydis

حالا خداروشکر تصمیم گرفته بودی بترکونی!!! رفتی نیست و نابود شدی...{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}

1399/02/14 - 22:13 ·
ber99keh

حتما خودش ترکیده {-7-}

1399/02/15 - 09:10 ·
tnt-13

به به ببین کی اینجاست
یا بهتر بگم کی اینجا بوده
کوجایی پسر

1399/02/20 - 10:33 ·