آن روزها من به سلیقه کسی که دوستم داشت و دوستش داشتم سر تا پایِ زندگیم را آبی کرده بودم آبی آبی آبی به رنگ دریا و نا گهان یک روز او را دست در دست کسی دیدم که سر تا پایش زرد بود زرد ، مثل نور من شنا نمی دانستم دلم فرصت نداد تا شنا یاد بگیرم و غرق شدم در دریایِ آبی بیکران رویاها و کابوسها ...... ـــــــــــــــــــــ ............

2019/06/28 - 11:42 در چند قدم زیر باران
پیوست عکس:
1053236x295_1520782732123083.jpg
1053236x295_1520782732123083.jpg · 236x295px, 15KB
دیدگاه
fmb

[لینک ضمیمه]
لایککک

1398/04/7 - 11:44 ·
roz

عالی بود

1398/04/7 - 11:48 ·
Yosef

لایک

1398/04/7 - 11:51 ·
roz

ممنون

1398/04/7 - 11:54 ·