زمان خیلی آروم تر میگذره،
وقتی دلتنگ کسی میشی که دوسش داری....

2020/04/22 - 16:27
دیدگاه
ber99keh

{-35-}

1399/02/3 - 17:16 ·
24_elham

خودت دسته گلی عزیز{-35-}

1399/02/7 - 21:59 ·