هیچوقت با ادمهای اشتباه زندگیت طوری رفتار نکن که طرف نون و پنیر باشه فکر کنه پیتزاست.

2020/04/23 - 11:34
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-35-}

1399/02/4 - 11:37 ·
4325amir

ممنون{-35-}{-35-}{-35-}

1399/02/4 - 11:37 ·
ber99keh

خواهش

1399/02/4 - 11:49 ·