خانه ام را عوض کردم
محله ام را
بگو با آدم هایی
که هر روز
بیشتر شبیه تو می شوند
چه کنم..!؟


2020/04/26 - 22:07 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
mohammad-amin80

ایندفه بیا شهر ماااااا... باور کن اینجا همه شبیه منن.... رنگ فابریک اصل اوجینال.... هیچ وقتم عوض نمیشن خیالت تخت.....خخخخخ

1399/02/7 - 22:13 ·
hatef

مگه مال کدوم شهری ؟؟؟نکنه قزوین خخخخ

1399/02/7 - 22:59 ·
24_elham

نه

1399/02/7 - 23:19 ·
hatef

این حرف اشتباهی که میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.سالم زندگی کردن تواین زمونه کاربسیارسختیه

1399/02/8 - 00:08 ·