اسمم تو گوشی عشقم

هیعییییییییییی
اینم شانس مایه

...R...
2020/04/30 - 22:07
پیوست عکس:
bj8_3e477e3e-25fa-4bf4-9033-ec62e2f0ba6f.png
bj8_3e477e3e-25fa-4bf4-9033-ec62e2f0ba6f.png · 750x1334px, 117KB
دیدگاه
error

khkhkh neveshti inam shanse maye yade ahmad zoghi oftadam

1399/02/11 - 22:48 ·
roya-2020

خخخخخ تیکه کلامه دیگه

1399/02/11 - 22:49 ·
error

khkhkh elahi

1399/02/11 - 22:54 ·
roya-2020

این دیگ نهایت عشقه

1399/02/11 - 22:55 ·
error

:)

1399/02/11 - 22:56 ·
roya-2020

{-7-}

1399/02/11 - 22:57 ·
error

mach

1399/02/11 - 22:59 ·
sami90

راستی سنتدو رقمی نشده ک وزنت کمه؟؟؟

1399/02/11 - 23:00 ·
roya-2020

{-49-}

1399/02/11 - 23:01 ·
roya-2020

چه ربطی داره؟

1399/02/11 - 23:01 ·
sami90

وزنت خیلی کمه خو هر جور حساب میکنم تو دوتا تیکه استخونی با یه لایه پوست و یه کاسه خون

1399/02/11 - 23:04 ·
roya-2020

خب همینم دیگه خیلیم راضیممممم

1399/02/11 - 23:05 ·
sami90

برو یکم باشگاه مکمل بخور
میترشیا

1399/02/11 - 23:08 ·
roya-2020

اره همین تصمیمو دارم

1399/02/11 - 23:09 ·
sami90

والا????

1399/02/11 - 23:10 ·
roya-2020

ولی منو با همین وزن قبول داره نمیترشم

1399/02/11 - 23:11 ·
sami90

دارم شوخی میکنم {-13-}

1399/02/11 - 23:12 ·
roya-2020

خو منم شوخی میکنم عصبانی چرا

1399/02/11 - 23:13 ·
sami90

{-15-}

1399/02/11 - 23:14 ·
roya-2020

{-9-}

1399/02/11 - 23:15 ·
roya-2020

{-29-}

1399/02/11 - 23:15 ·
sami90

یه دفعه دلم گرف من میرم بای

1399/02/11 - 23:16 ·
roya-2020

خدافظ

1399/02/11 - 23:17 ·
aydis

{-24-}{-18-}{-18-}

1399/02/12 - 00:34 ·
roya-2020

نخندایدیس سر خودتم میاد

1399/02/12 - 11:35 ·
aydis

برا من خانمم نوشته

1399/02/12 - 19:45 ·
roya-2020

بعله من که همینم راضیم

1399/02/13 - 00:44 ·