دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو

بلکه به خاطر شخصیتی که من هنگام باتو بودن پیدا می کنم

....R....
2020/05/02 - 22:44
پیوست عکس:
1468129646-samatak-com.jpg
1468129646-samatak-com.jpg · 400x300px, 17KB
دیدگاه
amiir

خودت کشیدی

1399/02/13 - 23:08 ·
roya-2020

نع

1399/02/13 - 23:08 ·
roya-2020

میخام الویه سعیدوبکشم

1399/02/13 - 23:09 ·
amiir

عکس اواتار منو بکش

1399/02/13 - 23:12 ·
roya-2020

باش

1399/02/13 - 23:12 ·
amiir

افرین ...تا تو نقاشیو بکشی من برم چنتا خاستگار واست پیدا کنم

1399/02/13 - 23:15 ·
roya-2020

نع دیگ حوصله حاستگارندارم

1399/02/13 - 23:16 ·
amiir

باشه شوهر واست پیدا میکنم

1399/02/13 - 23:17 ·
roya-2020

نوچ حوصلش نیست

1399/02/13 - 23:18 ·
roya-2020

زرنگی یه زن واس خودت پیداکن

1399/02/13 - 23:18 ·
amiir

منکه مثه اسب تک شاخ یونیک هستم...جفت لازم ندارم

1399/02/13 - 23:21 ·
roya-2020

بخایی گیرت نمیاد

1399/02/13 - 23:22 ·
amiir

فقط کافیه لب تر کنم

1399/02/13 - 23:25 ·
roya-2020

لب تر کنی فرار میکنن که

1399/02/13 - 23:27 ·
amiir

مهم نیته

1399/02/13 - 23:29 ·
roya-2020

یادبگیر از سعید الویه درست میکنه مردم عاشقش میشن

1399/02/13 - 23:31 ·
amiir

باشه منم میرم کباب سلطانی درست میکنم همه بیوفتن دور ورم

1399/02/13 - 23:34 ·
roya-2020

اره حتمن درست کن

1399/02/13 - 23:37 ·
dr_davod300

پس حتما باید اشپز باشی....

1399/02/14 - 00:11 ·
roya-2020

کی؟

1399/02/14 - 00:11 ·