#عاشقانه#دوست داشتن

آنقدر بی صدا آمدم...
که وقتی به خودت آمدی...
هیچ صدایی جز من نبود ...
آنقدر ماهرانه...
تمام تو را دزدیدم...
که خدا هم...
به شوق آمد ...
آنقدر عاشقانه نگاهت خواهم داشت...
که دنیا...
در احکام سرقت...
تجدید نظر کند....


500x666_1588515..


2020/05/03 - 19:11
پیوست عکس:
500x666_1588515214230083.jpg
500x666_1588515214230083.jpg · 500x666px, 53KB