زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ، زندگی هزاران پنجره دارد
یادم هست روزی از پنجره نا امیدی به زندگی نگاه کردم
احساس کردم میخواهم گریه کنم
و روز بعد از پنجره امید احساس کردم
میخواهم دنیا را تغییر دهم و دگر روز
از پنجره مهربانی احساس کردم همه را دوست دارم ،
اما عمر کوتاه است فرصت نگاه کردن
از تمامی پنجره های زندگی را ندارم
تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره به زندگی نگاه کنم
و آن هم پنجره عشق ،
چون این پنجره روبه خدا باز میشود
2020/05/05 - 04:07
پیوست عکس:
703699253-talab-org (1).jpg
703699253-talab-org (1).jpg · 450x453px, 35KB
دیدگاه
giran

سلام آقا هاتف .خوبی

1399/02/17 - 06:14 ·
hatef

سلام .خوبم مرسی

1399/02/17 - 06:19 ·
giran

کم پیدایی??

1399/02/17 - 06:21 ·
hatef

شبها میرم سرکار

1399/02/17 - 06:24 ·
giran

بخاطر ماه رمضونی

1399/02/17 - 06:25 ·
hatef

اره روزها هوا گرم شب میرم روزها میخوابم.

1399/02/17 - 06:29 ·