همدم یا تکیه گاه بی نقص هیچوقت وجود خارجی نداره.
عشقی هم که به رفتن به ریز یه سقف بره و همیشگی بشه نمیشه بهش اعتقاد داشت چون عشق یعنی تلاش کردن و نرسیدن، عشق یعنی در راه معشوق مردن.
س.پ
2020/05/05 - 11:33
پیوست عکس:
unnamed.jpg
unnamed.jpg · 500x410px, 37KB