نه دوری که منتظرت باشم
و نه نزدیک که به آغوشت کشم
و نه از آن منی که قلبم تسکین گیرد
و نه از تو بی نصیبم که فراموشت کنم
تو در میانه همه چیزی...

2020/05/05 - 11:52
پیوست عکس:
cvoz_screenshot_۲۰۲۰۰۴۲۹-۲۳۲۶۴۹.jpg
cvoz_screenshot_۲۰۲۰۰۴۲۹-۲۳۲۶۴۹.jpg · 1080x1376px, 390KB
دیدگاه
Karimi_1982

نزدیک‌تر باش،
از روح به جان
نزدیک‌تر باش، از جان به تن
نزدیک‌تر باش، از تن به من
تو، خود من باش

1399/02/16 - 11:56 ·
z-as

{-38-}

1399/02/16 - 11:58 ·