پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس دَرِ کار خیرى به رویش گشوده شود، باید در استفاده از این فرصت بشتابد؛ زیرا او نمى ‌داند که این در، کى به رویش بسته مى شود.
2020/05/05 - 20:51