امام علی علیه السلام فرمودند:احسان كنيد كه آن، برترين كِشت و سودآورترين كالا است.
2020/05/05 - 21:06