نمی‌دانم آیا مادرش هم او را به اندازه‌ی من دوست داشت؟
آیا کسی می‌توانست بفهمد که دوست داشتنِ او چه لذتی دارد و آدم را به چه ابدیتی نزدیک می‌کند...؟
آدم پُر می‌شود، جوری‌که نخواهد به چیزی دیگر فکر کند نخواهد دلش برای آدم دیگری بلرزد، و هیچگاه دچار تردید نشود.


2020/05/06 - 04:13
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-35-}{-41-}{-41-}

1399/02/17 - 11:25 ·
Laila_61

{-35-}{-29-}فداات برکه جان {-35-}

1399/02/17 - 14:13 ·
Laila_61

{-41-}عزیزی حدیث جان گلاتم مث خودت زیبان {-35-}{-35-}

1399/02/17 - 14:14 ·
mahshid78

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/02/17 - 15:29 ·
Laila_61

{-29-}{-49-}{-41-}{-41-}

1399/02/17 - 15:51 ·
ber99keh

قربونت گلم

1399/02/17 - 18:12 ·