2020/05/06 - 12:27
پیوست عکس:
download.jpg
download.jpg · 226x223px, 6KB
دیدگاه
_bicas_

{-15-}

1399/02/17 - 12:53 ·
saeed-88

مضمون معنوی داره

1399/02/17 - 12:56 ·
_bicas_

میدونم

1399/02/17 - 13:01 ·
saeed-88

پس چرا اون شکلی شدید؟

1399/02/17 - 13:02 ·
_bicas_

یعنی منم همینجور هستم

1399/02/17 - 13:06 ·
saeed-88

جلل خالق یه شکلک با این همه مفهوم!!

1399/02/17 - 13:07 ·
saeed-88

{-16-}{-16-}{-27-}

1399/02/17 - 13:07 ·
_bicas_

{-11-}

1399/02/17 - 13:09 ·