ز خاک من اگر گندم برآید

از آن گر نان پزی مستی فزاید

خمیر و نانبا دیوانه گردد

تنورش بیت مستانه سراید

اگر بر گور من آیی زیارت

تو را خرپشته‌ام رقصان نماید

میا بی‌دف به گور من برادر

که در بزم خدا غمگین نشاید


2020/05/07 - 13:28
پیوست عکس:
dream-interpretation-ne845.jpg
dream-interpretation-ne845.jpg · 400x266px, 45KB
دیدگاه
_bicas_

خدانکنه

1399/02/18 - 13:30 ·
saeed-88

بالاخره یه روز خدا روزی منم میکنه

1399/02/18 - 13:31 ·
_bicas_

خدا اون روزو نیاره

1399/02/18 - 13:32 ·
saeed-88

چرا دعایی میکنی که مستجاب نمیشه؟
این دنیا مگه غیر از یه سرابه؟

1399/02/18 - 13:35 ·
_bicas_

عه

1399/02/18 - 13:36 ·
saeed-88

بله

1399/02/18 - 13:40 ·
_bicas_

بسه دیگه

1399/02/18 - 13:43 ·
saeed-88

نمیخوام

1399/02/18 - 13:44 ·
_bicas_

:(

1399/02/18 - 13:45 ·