بوسیدمش....

دیگرهراس نداشتم جهان پایان یابد من از سهمم را گرفته بودم

....R....
2020/05/08 - 00:19
پیوست عکس:
unnamed.jpg
unnamed.jpg · 417x512px, 29KB
دیدگاه
tornado

رویا
شد؟:|

1399/02/19 - 00:19 ·
roya-2020

فعلن نع

1399/02/19 - 00:20 ·
tornado

خوبی؟!

1399/02/19 - 00:22 ·
roya-2020

ممنون

1399/02/19 - 00:22 ·
roya-2020

چه عجب اومدی اینور

1399/02/19 - 00:23 ·
tornado

اومدم یسری رو یجا سوز کنم {-18-}

1399/02/19 - 00:23 ·
tornado

رویا
چخبر؟

1399/02/19 - 00:24 ·
roya-2020

دنبال دعوا باز شیطون

1399/02/19 - 00:24 ·
roya-2020

سلامتی خبر خاصی نیست

1399/02/19 - 00:24 ·
tornado

نه بابا

من خودم بودنم پارشون میکنه {-18-}

1399/02/19 - 00:25 ·
roya-2020

اوووووووووووف چه طوفانی

1399/02/19 - 00:25 ·
tornado

تورنااادو {-18-}

1399/02/19 - 00:27 ·
roya-2020

{-7-}

1399/02/19 - 00:28 ·
tornado

:D

منتظرتیم منو مریم و یه نفر دیگه
بدو نصب کن خو :(

1399/02/19 - 00:30 ·
roya-2020

یه نفر دیگ کیه؟

1399/02/19 - 00:30 ·
tornado

آشنامونه

کلیکیه

1399/02/19 - 00:31 ·
roya-2020

اها باشه در اسرع وقت

1399/02/19 - 00:32 ·
tornado

میشه الان:(

1399/02/19 - 00:35 ·
roya-2020

خودت میدونی که

1399/02/19 - 00:35 ·
roya-2020

حتمن میام

1399/02/19 - 00:36 ·
tornado

میدونم ولی میای امتحان کنیم باز:)

1399/02/19 - 00:36 ·
roya-2020

الان جایی هستم ک نتم داره ته میکشه الانه گوشیم خاموش بشه اگه تونستم شنبه

1399/02/19 - 00:37 ·
tornado

هعییییی
باشد

1399/02/19 - 00:38 ·
roya-2020

شب خوش سلام برسون مریم خانوم

1399/02/19 - 00:39 ·
roya-2020

{-35-}

1399/02/19 - 00:39 ·
tornado

باشه رویایی

1399/02/19 - 00:40 ·
REXZA

[لینک ضمیمه]

1399/02/19 - 08:13 ·
roya-2020

مرسی مهرداد مرسی رضاجان{-35-}

1399/02/20 - 01:04 ·
tornado

سلام سلام

1399/02/20 - 01:05 ·
roya-2020

سلام

1399/02/20 - 01:07 ·
tornado

شد؟:D

1399/02/20 - 01:16 ·
roya-2020

باورت میشه تا الان طرف گوشی نرفتم جایی بودم انتن نداشته

1399/02/20 - 01:17 ·
tornado

واو

بدترین حس دنیا

1399/02/20 - 01:19 ·
roya-2020

اره والان دارم بابتش کلی جواب پس میدم

1399/02/20 - 01:21 ·
tornado

{-18-}

برو جواب بده بعد بیا نصب کن

1399/02/20 - 01:22 ·
roya-2020

اره والا اگه قانع بشن

1399/02/20 - 01:23 ·
tornado

{-18-}

نمیشن
بابد با کابل بزننت
نصب کن {-12-}

1399/02/20 - 01:24 ·
roya-2020

باشه

1399/02/20 - 01:25 ·
tornado

الان؟:D

1399/02/20 - 01:26 ·
roya-2020

خستممممممممممم فرداااااااااااا

1399/02/20 - 01:27 ·
tornado

عهههههه
الان{-19-}

1399/02/20 - 01:31 ·
roya-2020

نابودم ب خدا دوشبه نخابیدم فرداایشالا

1399/02/20 - 01:32 ·
tornado

رویا
بیا گفتم:|

1399/02/20 - 01:34 ·
roya-2020

حسش نیست ب خدااااااااااا

1399/02/20 - 01:40 ·
tornado

اوکی
شب خوش

1399/02/20 - 01:41 ·
roya-2020

{-35-}شبخووووووووووووش{-35-}

1399/02/20 - 01:42 ·
tornado

{-a85-}

1399/02/20 - 01:46 ·