وابستگی یعنی
من به تو محتاجم

دلبستگی یعنی
من به تو مشتاقم
2020/05/08 - 23:54
پیوست عکس:
fu3454.jpg
fu3454.jpg · 450x374px, 37KB
دیدگاه
roz

لایک {-35-}{-35-}

1399/02/23 - 11:20 ·
hatef

سپاسگزارم دوست عزیز

1399/02/23 - 17:21 ·