یک سینه پُر از
قصهٔ هجر است ولیکن
از تنگ‌ دلی
طاقتِ گفتار ندارم...

2020/05/10 - 23:55