این چیست که چون افتاده به جانم

حال همه خوب است من اما


...R...
2020/05/11 - 11:24
پیوست عکس:
download.jpg
download.jpg · 168x299px, 8KB
دیدگاه
amiir

عمته

1399/02/22 - 11:30 ·
roya-2020

کی عممه؟

1399/02/22 - 11:30 ·
amiir

اون دلهره ک افتاده به جانم

1399/02/22 - 11:31 ·
roya-2020

خخخخخخخخ با من عمه ندارم ک دلهرشو داشته باشم

1399/02/22 - 11:31 ·
amiir

دلهره نیست ...حسودیه ....

1399/02/22 - 11:33 ·
roya-2020

راستشو بخایی هم حسودیه هم دلهره

1399/02/22 - 11:33 ·
amiir

من یه دونه عمه دارم سنگین وزنه مال خودت

1399/02/22 - 11:36 ·
amiir

شوهر هم نداره بده به دوس پسرت ...

1399/02/22 - 11:37 ·
saeed35

قشنگه

{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1399/02/22 - 11:37 توسط Mobile·
roya-2020

مرسی سعید جان

1399/02/22 - 11:38 ·
saeed35

فداااا

1399/02/22 - 11:38 توسط Mobile·
roya-2020

خخخخخ امیر خب حسودیم سر همینه بدم دوست پسرم عمتو؟

1399/02/22 - 11:38 ·